Какво е кодиране? Кратко ръководство за аспекта на компютърното програмиране

Кодирането е гръбнакът на съвременната информационна ера, в която живеем. Един аспект и често стенография за компютърно програмиране, кодирането получава името си от факта, че компютърните програми са набор от инструкции, наричани компютърен код. Всички тези термини са взаимозаменяеми, така че програмистите често се наричат програмисти.

Subscribe to this RSS feed